Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Pintelon

Sint-Elooisstraat 43

8020 Ruddervoorde

Hoofdapotheker: Tania Pintelon

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0439 708 126

Machtigingsnummer APB: 312601

Telefoonnummer: 050 27 82 09

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.